Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Jdi na obsah Jdi na menu

Zásady ochrany osobních údajů

Jméno a příjmení živnostníka: Jana Remešová

IČO: 67488285
Sídlo provozovny: Kamínky 24, Brno - Nový Lískovec

E-mail: marereslunicko@gmail.com
Tel.: 733 205 366

dále jen „Správce“

Vážení klienti,

abych mohla plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

a) Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

b) Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek.

c) Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu, informace o Vašich nemocech, případně lécích, alergiích, lékařských zákrocích, úrazech.

d) Právním důvodem tohoto zpracování je plnění mých služeb. 

e) Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

f) Vaše osobní údaje poskytuji jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytuji. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

g) Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

h) Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

ch) Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

j) Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

V Brně dne 24.5.2018

 
 

 

 
Update cookies preferences